ΕΣΠΑ
Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκά Διορθωτικά και Επενδυτικά Ταμεία
ΕΣΠΑ
The Best summer Holidays at Flisvos

Hotel Guest Book

Thank you very much for the wonderful stay at Tolo. My group enjoyed the friendly atmosphere and the beautiful rooms.
TD. S.June 20th 2001
Greek Breakfast