ΕΣΠΑ
Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκά Διορθωτικά και Επενδυτικά Ταμεία
ΕΣΠΑ
The Best summer Holidays at Flisvos

Hotel Guest Book

A lovely hotel with very pleasant and helpful staff. Lovely location and the pool is very nice!
Until next year!
The Donnellys2002
Greek Breakfast