ΕΣΠΑ
Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκά Διορθωτικά και Επενδυτικά Ταμεία
ΕΣΠΑ
Photo of Flisvos Royal pool

Informationen


FLISVOS
13 Bouboulinas str.
21056
Tolon
Greece
Tel 0030 2752059223
Tel 0030 2752059137
Tel 0030 2752059736
Tel 0030 2752059737
fax 0030 2752059738
Email: info@flisvoshotel.gr
Web: http://flisvoshotel.gr
GPS:37.524605,22.863514
Find us on Trip Advisor


FLISVOS ROYAL
26 Bouboulinas str.
21056
Tolon
Greece
Tel 0030 2752059783
Tel 0030 2752059784
fax 0030 2752059738
Email: info@flisvoshotel.gr
Web: http://flisvoshotel.gr
GPS:37.524971,22.863144
Find us on Trip Advisor

Kontaktform