ΕΣΠΑ
Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκά Διορθωτικά και Επενδυτικά Ταμεία
ΕΣΠΑ
Photo of Flisvos Royal pool

Coordonnées


FLISVOS
13, rue Bouboulinas
21056
Tolon
Grèce
Tel 0030 2752059223
Tel 0030 2752059137
Tel 0030 2752059736
Tel 0030 2752059737
fax 0030 2752059738
Email: info@flisvoshotel.gr
Web: http://flisvoshotel.gr
GPS:37.524605,22.863514
Trouvez-nous sur Trip Advisor


FLISVOS ROYAL
26, rue Bouboulinas
21056
Tolon
Grèce
Tel 0030 2752059783
Tel 0030 2752059784
fax 0030 2752059738
Email: info@flisvoshotel.gr
Web: http://flisvoshotel.gr
GPS:37.524971,22.863144
Trouvez-nous sur Trip Advisor

Contactez-nous