ΕΣΠΑ
Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκά Διορθωτικά και Επενδυτικά Ταμεία
ΕΣΠΑ
Photo of Flisvos Royal pool

Informazioni


FLISVOS
Bouboulinas 13
21056
Tolon
Greece
Tel 0030 2752059223
Tel 0030 2752059137
Tel 0030 2752059736
Tel 0030 2752059737
fax 0030 2752059738
Email: info@flisvoshotel.gr
Web: http://flisvoshotel.gr
GPS:37.524605,22.863514
Trovateci al Trip Advisor


FLISVOS ROYAL
Bouboulinas 26
21056
Tolon
Greece
Tel 0030 2752059783
Tel 0030 2752059784
fax 0030 2752059738
Email: info@flisvoshotel.gr
Web: http://flisvoshotel.gr
GPS:37.524971,22.863144
Trovateci al Trip Advisor

Modullodicontatto