ΕΣΠΑ
Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκά Διορθωτικά και Επενδυτικά Ταμεία
ΕΣΠΑ
The Best summer Holidays at Flisvos

Hotel Guest Book

Our experience here in Tolon will have an indelible impression in our memories. Thank you for your unfailing hospitality, the beauty of the hotel, the beach and the unmatched atmosphere.
P. J.June 20th 2001
Greek Breakfast